När produkten har skickats kommer alla försök att avbryta en beställning eller få en återbetalning från ditt finansinstitut utan att kontakta oss att betraktas som bedrägeri och du kommer att behöva svara på ett klagomål från vårt företag.

 

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

ÖVERSIKT

Den här webbplatsen drivs av Luxulta. På hela webbplatsen använder vi termerna "vi", "oss" och "vår" för att hänvisa till Luxulta. Denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som är tillgängliga via den, erbjuds av Luxulta till dig som användare, under förutsättning att du accepterar alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som finns här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Villkor", "Användarvillkor"), inklusive de villkor och policyer som det hänvisas till och/eller länkas till här. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, utan begränsning, personer som är besökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer.
Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på och använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan det hända att du inte kan få tillgång till webbplatsen eller använda dess tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dem.

Alla nya verktyg eller funktioner som läggs till i butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera sådana uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera den här sidan då och då för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att besöka eller använda webbplatsen efter det att ändringar har publicerats innebär det att du godkänner dessa ändringar.
Vår butik ligger på Shopify Inc. som tillhandahåller en e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV NÄTBUTIKEN

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du har uppnått eller passerat myndighetsåldern i din region, provins eller delstat och att du har gett oss tillstånd att låta minderåriga i din vård använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål eller bryta mot någon lag i din jurisdiktion när du använder tjänsten (inklusive, utan begränsning, upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar, virus eller annan kod av destruktiv karaktär.

En överträdelse eller ett brott mot något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.


AVSNITT 2 - VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst när som helst och av vilken anledning som helst.

Du förstår att ditt innehåll (med undantag för din kreditkortsinformation) kan överföras utan kryptering och att detta inkluderar (a) överföringar över flera nätverk och (b) ändringar som görs för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav från anslutande nätverk eller enheter. Din kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av tjänsten, någon användning av eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

De rubriker som används i detta avtal är endast inkluderade för att underlätta och ska inte begränsa eller påverka dessa villkor.


AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi kan inte hållas ansvariga om informationen på denna webbplats är felaktig, ofullständig eller inaktuell. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i allmänt informationssyfte och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera större, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Om du förlitar dig på innehållet på denna webbplats gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är per definition inte aktuell och tillhandahålls endast i referenssyfte. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta tjänsten (eller någon del av den) när som helst utan föregående meddelande.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för prisändringar eller ändringar, avstängningar eller nedläggning av tjänsten.


AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via webbplatsen. Mängden av sådana produkter eller tjänster kan vara begränsad och retur eller byte av dem omfattas strikt av vår returpolicy.

Vi har strävat efter att presentera färgerna och bilderna på produkterna i butiken så exakt som möjligt. Vi kan dock inte garantera att färgerna som visas på din datorskärm är korrekta.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till en viss person, ett visst geografiskt område eller en viss jurisdiktion. Vi förbehåller oss rätten att utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan ändras när som helst, utan förvarning och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med försäljningen av en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på de produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.


AVSNITT 6 - RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATIONEN

Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller på samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig via den e-postadress och/eller faktureringsadress eller det telefonnummer som du angav vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som vi tror kan ha placerats av handlare, återförsäljare eller distributörer.
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.


AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte övervakar, kontrollerar eller administrerar.

Du bekräftar och godkänner att vi ger dig tillgång till dessa verktyg i befintligt skick och i den mån de är tillgängliga, utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan någon form av godkännande. Vi ska inte vara ansvariga på något sätt för något som uppstår till följd av eller är relaterat till din användning av tredje parts valfria verktyg.

Du använder de valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen helt och hållet efter eget gottfinnande och på egen risk. Dessutom är det ditt ansvar att informera dig själv om de villkor enligt vilka sådana verktyg tillhandahålls av de relevanta tredjepartsleverantörerna och att godkänna dessa villkor.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive nya verktyg och resurser). Dessa nya tjänster och/eller funktioner kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på den här webbplatsen kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att granska eller utvärdera deras innehåll eller noggrannhet, och vi garanterar inte heller eller tar ansvar för innehållet eller webbplatserna, eller annat innehåll, produkter eller tjänster från tredjepartskällor.

Vi är inte ansvariga för eventuella skador som är relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner relaterade till sådana webbplatser från tredje part. Läs dessa tredje parters policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till dessa tredje parter.


AVSNITT 9 - KOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA BIDRAG

Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (t.ex. som en del av ditt deltagande i tävlingar), eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt "Feedback"), ger du oss rätten att när som helst och utan begränsning redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda all Feedback du skickar till oss i alla medier. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) upprätthålla sekretessen för kommentarerna, (2) kompensera någon för de kommentarer som lämnas eller (3) svara på kommentarerna.
7. Vi kan, men är inte skyldiga att ta bort innehåll och konton som innehåller innehåll som vi, efter eget gottfinnande, anser vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte får inkräkta på någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller immateriella rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte får innehålla olagligt, kränkande eller obscent material eller något datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon du inte är eller försöka vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till en kommentar. Du ansvarar helt och hållet för dina kommentarer och för att de är korrekta. Vi tar inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

ARTIKEL 10 - PERSONUPPGIFTER

Överföringen av dina personuppgifter till vår butik regleras av vår sekretesspolicy. Klicka här för att läsa vår sekretesspolicy.
AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som rör produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst utan föregående meddelande (även efter att du har lagt din beställning).

Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Inget specifikt uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på tjänsten eller någon relaterad webbplats ska definieras som ett tecken på att all information som erbjuds i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Utöver de andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll:
(a) för olagliga ändamål, (b) för att uppmuntra till eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta mot lokala föreskrifter eller internationella, federala, provinsiella eller statliga lagar, regler eller bestämmelser, (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra eller någon tredje parts immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder, (f) lämna in falsk eller vilseledande information;
(g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas för att äventyra funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet, (h) samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för spam, phish, kapning, utpressning av information, surfning, sökning eller skanning av webben, j) för obscena eller omoraliska syften, eller k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärder för tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot de förbjudna användningsvillkoren.
AVSNITT 13 - ANSVARSFRISKRIVNING OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte, representerar eller försäkrar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, säker, aktuell eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas genom att använda tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan dra tillbaka tjänsten för obestämd tid eller avbryta den när som helst utan förvarning.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig via Tjänsten tillhandahålls (om inte uttryckligen anges av oss) i befintligt skick och i befintligt skick för din användning utan någon form av representation, garanti eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.
Under inga omständigheter ska Luxulta, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, straffskadestånd, särskild skada eller följdskada, inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinst, intäkter, besparingar eller data, ersättningskostnader eller andra liknande skador, oavsett om det sker i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av Tjänsten eller någon tjänst eller produkt som använder Tjänsten, eller något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i innehåll, eller någon förlust eller skada som uppstår till följd av användningen av Tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten, även om du har informerats om möjligheten att sådana anspråk kan uppstå.
Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kommer vårt ansvar i dessa stater eller jurisdiktioner att begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Luxulta och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av att du bryter mot dessa Användarvillkor eller de dokument som det hänvisas till i dessa, eller att du bryter mot någon lag eller mot någon annans rättigheter.
AVSNITT 15 - AVSKILJBARHET

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska bestämmelsen ändå verkställas i den utsträckning som lagen tillåter, och bestämmelsen ska inte anses kunna skiljas från dessa Användarvillkor.

ARTIKEL 16 - UPPSÄGNING

De skyldigheter och ansvar som parterna har åtagit sig före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa Användarvillkor kommer att fortsätta att gälla om och tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om vi efter eget gottfinnande fastställer eller misstänker att du inte följer eller har underlåtit att följa något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan att meddela dig. Du kommer då att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet, vilket kan leda till att vi nekar dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem).

KLAUSUL 17 - AVTALETS FULLSTÄNDIGHET

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa Användarvillkor eller andra policyer eller regler som vi publicerar på den här webbplatsen eller som rör tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten. De ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, utan begränsning, alla tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas till nackdel för den skrivande parten.


ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa Användarvillkor, och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänsterna till dig, ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Maria Stationsgata 33, Helsingborg, Skåne, 25446, Sverige.


AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera sådana uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbplats då och då för att se om några ändringar har gjorts. Din fortsatta åtkomst till eller användning av vår webbplats och Tjänsten efter det att ändringar av dessa Användarvillkor har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.


AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på support@luxulta.me.


 

LuxultaButik Coffi Innocent Favi

Maria Stationsgata 33 25446 Helsingborg Sverige (detta är inte vår returadress. Du måste kontakta oss för att få den)

e-post support@luxulta.me

Mons SE791228835901