När produkten har skickats kommer alla försök att avbryta en beställning eller få en återbetalning från ditt finansinstitut utan att kontakta oss att betraktas som bedrägeri och du kommer att behöva svara på ett klagomål från vårt företag.

 

1 - Publicering av webbplatsen


I enlighet med artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användarna av webbplatsen https://luxulta.me/ om identiteten på de olika parter som deltar i skapandet och övervakningen av webbplatsen:

Webbplatsens ägare: Coffi Innocent Favi - Kontakt: support@luxulta.me - Adress: Maria Stationsgata 33, 25446 Helsingborg Sverige.

Företagsbeteckning: Coffi Innocent Favi med ett aktiekapital på € - SIREN: SE791228835901 - RCS eller RM: - Postadress: Maria Stationsgata 33, 25446 Helsingborg Suede - https://luxulta.me/pages/cgv-cgu [Obs: lägg till hyperlänken till er sida med allmänna försäljningsvillkor om ni har en sådan].

Publikationschef: Luxulta - Kontakt: support@luxulta.me.

Värd: Autreshopify 151 O'Connor Street Ground Floor Ottawa, Ontario K2P 2L8 Kanada +1 650 253 0000

Dataskyddsombud: luxulta - support@luxulta.me

Andra bidragsgivare :

2 - Immateriella rättigheter och förfalskningar.


Coffi Innocent Favi är ägare av immateriella rättigheter och innehar nyttjanderätten till alla delar som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyper, videor, arkitektur, ikoner och ljud.

All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av alla eller delar av webbplatsens delar, oavsett vilka medel eller processer som används, är förbjuden, utom om Coffi Innocent Favi har gett sitt skriftliga tillstånd i förväg.

All otillåten användning av webbplatsen eller av någon av de delar som den innehåller ska anses utgöra ett intrång och ska beivras i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i lagen om immateriell äganderätt.

3 - Begränsningar av ansvar.


Coffi Innocent Favi kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som orsakas på användarens utrustning när han eller hon går in på webbplatsen https://luxulta.me/.

Coffi Innocent Favi avstår från allt ansvar för den användning som kan göras av informationen och innehållet på https://luxulta.me/.

Coffi Innocent Favi åtar sig att säkra webbplatsen https://luxulta.me/ så gott det går, men kan inte hållas ansvarig om oönskade uppgifter importeras och installeras på webbplatsen utan dess vetskap.

Användarna har tillgång till interaktiva utrymmen (kontakt- eller kommentarsfält). Coffi Innocent Favi förbehåller sig rätten att utan förvarning radera allt innehåll som publiceras på detta område och som strider mot den lagstiftning som gäller i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd.

Coffi Innocent Favi förbehåller sig också rätten att i förekommande fall hålla användaren civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvarig, särskilt vid rasistiska, förolämpande, ärekränkande eller pornografiska meddelanden, oavsett vilket medium som används (text, fotografier etc.).

4 - CNIL och hantering av personuppgifter.


I enlighet med bestämmelserna i lag 78-17 av den 6 januari 1978 med ändringar har användaren av webbplatsen https://luxulta.me/ rätt att få tillgång till, ändra och radera insamlad information. Om du vill utöva denna rätt kan du skicka ett meddelande till vårt dataskyddsombud: luxulta - support@luxulta.me.

För mer information om hur vi behandlar dina uppgifter (typ av uppgifter, syfte, mottagare...), läs vår https://luxulta.me/pages/politique-de-confidentialite. [Obs: lägg till hyperlänken till din integritetspolicy här].

5 - Hyperlänkar och kakor


Webbplatsen https://luxulta.me/ innehåller hyperlänkar till andra webbplatser och tar inget ansvar för dessa externa länkar eller för länkar som skapas av andra webbplatser till https://luxulta.me/.

När du surfar på webbplatsen https://luxulta.me/ kan cookies installeras på användarens dator.

En "cookie" är en liten fil som registrerar information om en användares surfande på en webbplats. Med hjälp av de uppgifter som erhålls på detta sätt kan man t.ex. mäta frekvensen.

Du kan acceptera eller vägra cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Inga cookies placeras utan ditt samtycke.

Cookies lagras i högst 13 månader.

För mer information om hur vi använder cookies, läs vår https://luxulta.me/pages/politique-de-confidentialite. [Obs: lägg till hyperlänken till din integritetspolicy eller cookiepolicy om du har en sådan (detta är fallet om du använder Complianz) här].


6 - Tillämplig lag och jurisdiktion.


Alla tvister i samband med användningen av webbplatsen https://luxulta.me/ omfattas av fransk lag. Utom i de fall då lagen inte tillåter det, har de behöriga domstolarna i Helsingborg exklusiv behörighet.

LuxultaButik Coffi Innocent Favi

Maria Stationsgata 33 25446 Helsingborg Sverige (detta är inte vår returadress. Du måste kontakta oss för att få den)

e-post support@luxulta.me

Mons SE791228835901