j Vi kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som orsakas på användarens utrustning när han eller hon går in på webbplatsen https://luxulta.me/.

Vi avstår från allt ansvar för den användning som kan göras av informationen och innehållet på https://luxulta.me/.

Vi åtar sig att säkra webbplatsen https://luxulta.me/ så gott det går, men kan inte hållas ansvarig om oönskade uppgifter importeras och installeras på webbplatsen utan dess vetskap.

Användarna har tillgång till interaktiva utrymmen (kontakt- eller kommentarsfält). Coffi Innocent Favi förbehåller sig rätten att utan förvarning radera allt innehåll som publiceras på detta område och som strider mot den lagstiftning som gäller i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd.

Vi förbehåller sig också rätten att i förekommande fall hålla användaren civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvarig, särskilt vid rasistiska, förolämpande, ärekränkande eller pornografiska meddelanden, oavsett vilket medium som används (text, fotografier etc.).